Kajabi CRM: Detalizēts pārskats un salīdzinājums 2024

Kajabi CRM: Detalizēts pārskats un salīdzinājums 2024

Kajabi ir viss vienā platforma, kas paredzēta satura radītājiem, izglītības speciālistiem un treneriem, lai radītu, tirgotu un pārdotu savus produktus un pakalpojumus tiešsaistē. Tas vienkāršo digitālā biznesa veidošanas procesu, nodrošinot rīkus tīmekļa vietņu izveidei, kursu viesošanai, dalības pārvaldībai un citiem.

Izplatītākie Kajabi lietojumi

Kajabi ir daudzpusīgs un atbilst plašam digitālo biznesa modeļu klāstam. Šeit ir daži no izplatītākajiem Kajabi lietojumiem satura radītājiem un treneriem:

 • Tiešsaistes kursu izveide: Kajabi ļauj lietotājiem izveidot un pārdot tiešsaistes kursus, kas ietver video viesošanu, testus un sertifikāciju.
 • Dalības vietnes: Radītāji var izveidot dalības vietnes, piedāvājot ekskluzīvu saturu un kopienas funkcijas abonentiem.
 • Ciparu produkti: Tas atbalsta dažādus ciparu produktus, ieskaitot e-grāmatas, PDF failus un audio saturu.
 • Mārketinga un pārdošanas: Platforma nodrošina mārketinga rīkus, piemēram, e-pasta kampaņas, nolaišanās lapas un kanālus, lai pārvērstu interesentus par klientiem.
 • Analīze un atskaišu sagatavošana: Lietotāji var uzraudzīt savas produktu pārdošanas un izsekot lietotāju iesaisti ar iebūvētiem analīzes rīkiem.

Kas ir CRM?

Sapratne par klientu attiecību pārvaldības (CRM) sistēmas pamatfunkcionalitāti un lomu ir būtiska satura radītājiem un treneriem, kuri vēlas efektivizēt savu klientu mijiedarbību un pārvaldīt savu biznesa darbību.

CRM definīcija

Klientu attiecību pārvaldība, ko bieži sauc par CRM, ir sistēma, kas palīdz uzņēmumiem pārvaldīt mijiedarbību ar esošajiem un potenciālajiem klientiem. Tā ir paredzēta informācijas apkopošanai dažādos kanālos jeb kontaktpunktos starp klientu un uzņēmumu, kas var ietvert uzņēmuma tīmekļa vietni, tālruni, tiešraidi, tiešo pastu, mārketinga materiālus un sociālos medijus.

CRM sistēmas var palīdzēt uzņēmumiem uzzināt vairāk par saviem mērķauditorijām un to, kā vislabāk apmierināt viņu vajadzības, tādējādi saglabājot klientus un veicinot pārdošanas izaugsmi. CRM pārvalda un analizē klientu mijiedarbību un datus visā klienta dzīves ciklā ar mērķi uzlabot biznesa attiecības ar klientiem, palīdzēt klientu saglabāšanai un veicināt pārdošanas izaugsmi.

CRM sistēmas funkcijas

CRM sistēma veic vairākas funkcijas, visas paredzētas klientu attiecību pārvaldības procesu efektivizēšanai. Šeit ir dažas galvenās CRM sistēmas funkcijas:

 • Kontaktu pārvaldība: Glabāt un pārvaldīt informāciju par klientiem un potenciālajiem klientiem meklējamā datubāzē.
 • Mijiedarbības izsekošana: Reģistrēt mijiedarbības ar klientiem, ieskaitot e-pastus, tālruņa zvanus un tikšanās.
 • Potenciālo klientu pārvaldība: Izsekot un pārvaldīt potenciālos klientus caur pārdošanas kanālu.
 • E-pasta kampaņas: Pārvaldīt mārketinga kampaņas un izsekot to veiksmes rādītājus.
 • Atskaišu un informācijas paneļi: Nodrošiniet vizuālus atskaišu par pārdošanas tendencēm, klientu uzvedību un kampaņu efektivitāti.
 • Uzdevumu un notikumu izsekošana: Plānot un izsekot tikšanās reizes, sanāksmes un sekojošos uzdevumus.

Vai Kajabi ir CRM?

Satura radītajiem un treneriem, kuri izmanto platformu Kajabi savu digitālo produktu tirgvedībai un piegādei, var rasties jautājums – vai Kajabi ir CRM (klientu attiecību pārvaldība)? Šajā sadaļā tiks aplūkotas Kajabi funkcijas un to atbilstība tradicionālajai CRM funkcionalitātei.

Kajabi funkciju apskats

Kajabi ir viss vienā platforma, kas paredzēta palīdzēt lietotajiem veidot, tirgot un pārdot tiešsaistes kursus, dalības vietnes un citus ciparu produktus. Šeit ir ieskats tajos funkcijos:

 • Kursu izveide: Lietotaji var veidot un piedavat tiešsaistes kursus ar dažadu multimediju saturu, ieskaitot video, attelus un tekstu.
 • Tiekmeļa vietnes veidošana: Tas nodrošina rikus pilnigas Kajabi tiekmeļa vietnes izveidei, ieskaitot tematus un pielagoto domenu.
 • Marketinga riki: Kajabi iekļauj e-pasta marketinga funkcionalitati, nolaišanas lapas un kanalus automatizetam pardosanas procesam.
 • Pardosanas apstrade: Tas atbalsta produktu pardosanu ar norēķinu lapam, maksajumu apstradi un papildpardosanam.
 • Analize un atskaišu sagatavosana: Lietotajiem pieejami dati par pardosanam, lapas skatijumiem un klientu progresu kursa laika.

Kajabi novērtējums kā CRM risinajumam

CRM sistēma parasti tiek defineta ar savu speju pavalidit uznemuma mijiedarbibas ar esošajiem un potencialajiem klientiem. Tas parasti ietver klientu datu izsekosanu, vadibu parvaldisanu un klientu komunikaciju organizaciju.

Kajabi piedava dažas funkcijas, kas atbilst CRM funkcionalitatei:

 • Potencialo klientu uztversana: Tas var savakt potencialos klientus caur formam un nolaisanas lapam.
 • E-pasta marketinga: Lietotaji var sutit merktiecigas e-pasta kampanjas un automatizacijas.
 • Klientu parvaldisana: Tas nodrosina pamata rikus klientu pirksanam un mijiedarbibam izsekosanai.

Kajabi integracija ar CRM

Kajabi integracija ar klientu attiecibu parvaldisanas (CRM) sistemu var uzlabot satura raditaju un treneru spejas, laujot tiem efektivak parvaldit klientu mijiedarbibu, pardosanu un marketinga centienus.

Kajabi integracijas priekšrocibas ar CRM

Kajabi nodrosina platformu lietotajiem radit, tirgot un pardot tiešsaistes kursus un dalibas vietas. To integracija ar CRM ļauj izmantot papildinatas funkcionalitates:

 • Vienkarsota datu parvaldisana: Integracija atļauj centralizet klientu informaciju, padarot vieglaku mijiedarbibas un konversiju izsekosanu.
 • Personalizetas marketinga kampanjas: CRM detalizeti klientu dati var tikt izmantoti marketinga centienu pielagosanai Kajabi ietvaros, uzlabojot iesaisti un pardosanas rezultatus.
 • Uzlabota pardosanas kanala uzraudziba: Kombinet Kajabi pardosanas rikus ar CRM izsekosanas spejam nodrosina skaidraku ieskatu klientu uzvediba un pardosanas kanala snieguma.
 • Uzlabots klientu atbalsts: Ar pieejamu visaptverosu klientu datiem lietotaji var sniegt personalizetu atbalstu, uzlabojot klienta pieredzi.
 • Uzdevumu automatizacija: Rutinas uzdevumi ka datu ievade, vadibu vertesana un e-pasta kampanjas var tikt automatizeti, ietaupot laiku un palielinot efektivitati.

Ka integret Kajabi ar CRM sistemu

Kajabi integracija ar dazadam CRM sistemam var tikt panakta caur tiešam integracijam vai treso personu savienojumiem. Šeit ir soli ko apsvetrot integracijai:

 1. Savietojamibas novertesana: Parbaudit CRM sistemas savietojamibu ar Kajabi lai nodrosinatu nevainojamu integraciju. Informaciju par to var atrast Kajabi tikeleja vietne.
 2. API pieeja: Parbaudit vai CRM nodrosina API pieeju kas nepieciešama datu apmainai starp sistemam.
 3. Treso personu pakalpojumi: Ja tieša integracija nav pieejama apsvert treso person pakalpojumus kas var savienot Kajabi ar CRM sistemu.
 4. Datu kartesana: Noteikt kurus datu punktus nepieciešams kopigot starp Kajabi un CRM lai nodrosinatu atbilstosu informacijas sinhronizaciju.
 5. Testesana: Pirms pilnigas integracijas ieviesanas veikt testus lai parliecinatos ka dati plust pareizi un visas funkcijas strada ka gaidits.
 6. Apmaciba: Apmacit komandas biedrus ka lietot integreto sistemu maksimalai labumam.

Kajabi CRM alternativas

Lai gan Kajabi piedava riku komplektu satura raditajiem un treneriem dazi var meklet veltitas CRM risinajumus kas piedava robustakas funkcijas klientu attiecibu parvaldisanai.

Citas CRM opcijas satura raditajiem un treneriem

Satura raditaji un treneri var izveleties no dazadam CRM platformam katram ar savam funkciju kopam kas pielagotas dazadam biznesa vajadzibam. Zemak ir nepartraukts saraksts ar CRM funkcionalitatem kas var but svarigas apsvetrot:

 • Kontaktu parvaldisana
 • Pardosanas kanala vizualizacija
 • Automatizeta e-pasta marketinga
 • Vadibu vertesana un kvalifikacija
 • Uzdevumu un notikumu planosana
 • Veiktspajas atskaisana
 • Integracijas spejas

Pareizas CRM risinajuma izvele

Pareiza CRM risinajuma izvele ir atkariga no biznesa konkretam vajadzibam un merkiem. Šeit ir dazi apsvetrumi satura raditajiem un treneriem kad izvelas savu CRM:

 1. Biznesa lielums & skalaspeja: Vai CRM skalasies ar jusu augoso auditoriju un satura piedavajumu?
 2. Pielagosana: Vai CRM atļauj personalizaciju lai atbilstut jusu zimolam un biznesa procesiem?
 3. Lietojuma erudicija: Vai CRM ir lietotaja draudzigs it ipasi tiem kas nav tehniski pratigi?
 4. Integracija: Cik labi CRM integrejas ar citiem rikiem ko jus izmantojat piemeram Kajabi produktu pardosanai vai video viesosanas pakalpojumiem?
 5. Atbalsts & Resursi: Kaada veida atbalstu un izglitojosus resursus piedava CRM sniedzejs?
 6. Izmaksu efektivitate: Vai CRM ir ceniski konkurētspejigs vai tas piedava labumu atdevi no investicijam?

Apsverumi lietojot Kajabi ka CRM

Vertejot Kajabi spejas ka CRM ir butiski apsvetrot tas pamatfunkcijas salidzinot ar tradicionalam CRM sistemam. Kajabi piedava riku kopumu kas paredzeti tiešsaistes kursa radisanai marketinga automatizacijai un pardosanas procesa parvaldisanai. Tomer kad runa ir par detalizetu klienta datu analizi sareztaku pardosanas izsekosanu vai uzlabotas klienta atbalsta funkcijam Kajabi var neatbilst visam kriterijam ko sagaida no veltitas CRM platformas.