Kāpēc mans televizors pikseļo – 12 labošanas padomi

Kāpēc mans televizors pikseļo - 12 labošanas padomi

12 Labojumi jusu televizora pikselacijai

1.Jusu televizora un uztvereja savienojumam ir jaatjauno.

Vispirms jums bus javeic HDMI kabelis no jusu televizora uztvereja un pec tam atkal pieslegiet to pec aptuveni 30 sekundem gaidisanas.

Tagad megini ieslegtu savu televizoru, lai redzetu, vai tas atrisina problemu. Pec savienojuma atjaunosanas jums var but jajagaida dazas sekundes, lai displejs pielagotos.

Turklat jums vajadzetu parbaudit savu HDMI kabeli, lai parliecinatos, ka tas nav bojats. Tas var but jamaigina, ja kabelis ir plisusi vai aizsargapvalks ir bojats.

2. Atjaunojiet savu modemu vai uztvereju.

Veicot so darbibu, tiek atiestatita visa jusu aparatūra un parasti tiek novērstas lielākās problēmas. Jums bus janoņemt savu kabeļu kasti vai modemu no sienas un atkal pieslegiet to.

Pec pakalpojuma restartesanas iesledziet savu televizoru, iesledziet video vai attelu un tad sekojiet lidzi, vai jusu attels ir labots.

Dazreiz kabeļu nodrošinataja kastītes vai modema programmatūra var sanemt atjauninajumu no jusu pakalpojuma sniedzeja, kas ietekme uztveri.

Atcerieties, ka operetajsistemas atjauninasanas pec restartesanas ir lidziga aparatūras atiestatīšanai.

3. Koaksiālie kabeļi ir japiestiprina.

Koaksiālie kabeļi ir janoņemt, izvilkt un tad atkal uzstadit. Piestiprinot mazgatavu pie koaksiāla kabeļa, parliecinieties, ka tas ir cieši piestiprinats un pareizi uzstadits.

Koaksiālie kabeļi laika gaita var ciest no korozijas un pasliktinasanas, tadel, ja sis savienojuma maina nevar atrisina problēmu, jums var but nepieciešams jauns kabelis.

4. Nelietojiet sadalitaju.

Kabeļu sadalitaji samazina signala jaudu par 50%, tadel, ja jusu signāls ir vājš, sadalitajs var but vainigs.

Pievienojiet vadu tieši pie sienas, ja tas ir pieslegts sadalitajam. Ja jusu majas ir vads, kas ved uz vairakam istabam, jums var but sadalitajs. Piestipriniet vadu, kas tieši no sienas ved uz jusu kabeļu kasti, pirms atskruvejat koaksiālo no abam sadalitaja pusem.

Atcerieties, ka lai gan sis var atrisinat jusu attela problemu, vads, kas to savieno ar nakamo istabu, vairs nedarbosies. Ja problema ir kritiska, jums var but japieprasa, lai jusu kabeļu kompanija sutitu tehniķi to salabot.

5. Automatiski noskaņojiet savu televizoru labakai savienojamibai

Jusu televizors ir iestatits, lai automātiski noskaņotos uz kanaliem, pie kuriem jus varat piekļut, vai tie ir piegadati ar kabeli vai raiditi pa gaisu.

Lai atsvaidzinatu pieejamos kanalus, izmantojiet savas televizora “auto-tune” funkciju un redziet, vai tas atrisina problemu.

Parasti jus varat izmantot televizora ieklauto talvadibas pulti, lai piekļutu auto-tune iestatijumiem.

6. Parliecinieties, ka jusu televizora satelits nav blokets

Satelita savienojamibu parasti traucē daudzi faktori, piemeram, ta novietojums un škēršļi no kokiem un pat citam celtnem apkart.

Turklat, ja jus tikko piedzivojat smagu laikapstaklu, var but ari tas, ka atkritumi pat sedz daļu no škiņķa un ari udena peles, kas var sakrāties jusu škiņķa. Visi šie var bloket signālus.

Tadel jums bus jasazinas ar savu pakalpojuma sniedzeju, ja jums škiet, ka struktura bloke jusu satelitu. Parasti viņi sut savus kvalificetos tehniķus to parbaudit un iespejams atkal uzstadit jusu škiņķa.

7. Parvietojiet savu antenu, ja skataties kanalus pa gaisu

Pagrieziet savu antenu pret tuvakajam raidītāja tornim, lai iegutu labaku signālu un apturetu jusu televizora pikselaciju.

Ja neesat parliecinats par tuvakā raidītāja torna atrašanas vietu, meklejiet karti internetā. Tas ari palidz, ja jusu antena ir tik augstu augša, cik vien varat to novietot, piemeram, loga augšdaļa.

Ar arējo antenu jums var but stipraks signāls. Tomer tās ir dargakas neka iekšzemes antenas un to uzstadisana var but gruta, jo tas var prasit doties uz jusu jumtu.

Parbaudiet ari škēršļus, kas var traucet jusu signalam. Ja jusu apkaime ir notikusi jauna buvnieciba un starp jusu antenu un raidītāja torni ir cela ēka, jums vairs var nebūt labakais signāls.

8. Notirit savu DVD, ja to izmantojat

Jusu televizors var pikselēties tapec ka disks, kas taja atskaņo, ir netirs vai bojats. Tadel vispirms velat to ara un parbaudiet to uz skrapejumiem un plīsumiem.

Jus varat izmantot sausu mikroškiiedru dranu to notirit, ja tas ir netirs vai skrapets un varat ari izmantot diska tirisana komplektu to rupigak notirit.

Ari jusu diska atskaņotajs var but problēmas avots.

Tadel lai redzetu vai problemas ir pastavigas, jums vajadzetu izmeginat dazadus diskus.

Ja tas ir tas pats ar katru disku, tad problema vajadzetu but no diska atskaņotaja.

9. Piestipriniet visas savienojumus un vadus

Televizora signala zudumu var izraisit neuzmanigi vadus tadel ja jums ir kabelis, izsledziet savu televizoru un parbaudiet visus vadus, kas ieplust taja ka ari set-top kasti.

Talak parbaudiet vadus un barosanas vadus pie sienas un rupigi parliecinieties ka tie visi ir cieši piestiprinati.

Pec visa šī jums vajadzetu iesledziet savu televizoru un redzet vai problema ir atrisinata.

10. Parbaudiet WiFi signālu vai jusu interneta savienojumu

Jusu signāls var but vajš ja jusu WiFi tikls un televizors atrodas talak viens no otra vai ja citi elektroniskie iekartas traucē.

Lai parbauditu vai signāls ir aktīvs megini izmantot WiFi citā ierice. Pastav iespejamiba ka jusu televizoram nebūs pietiekami daudz joslas platuma lai nodot programmu ko megini skatities ja vairakas ierices izmanto to pašu interneta savienojumu.

Lai redzet vai tas atrisina jusu problemu megini izsledziet visus neizmantotos ierices.

11. Mainiet uz vadotu savienojumu no WiFi

Izmantojot vadotu savienojumu jums nav jabut bažam par ierices traucējumiem. Meklejiet Ethernet ligzdu aizmugure jusu televizora; tas izskatas ka liels telefona ligzda. Ja jums ir viens no tiem piesledziet savu televizoru un maruteri ar Ethernet vadu.

Ari vienmer atcerieties mainit jusu televizora iecienito tiklu kad mainat no WiFi uz vadotu savienojumu.

12. Restartejiet savu televizoru pec tam kad esat atjauninajis visus gaidosos lietotnes

Jusu gudra televizora lietotne var but nepieciešams atjauninajums ja tas salst. Tadel jums vajadzetu parbaudit atjauninajumus lietotnei ko megini skatities ja attels turpinas pikselēties.

Meginiet notirit lietotnes datus un kešatminju ja nav neviens jauns atjauninajums kas vajadzetos veikt un tiesi pec šī restartejiet sistemu lai redzet vai tas ir apstajies.

Ari iestatiet savu televizoru tadel lai jusu lietotnes atjauninas patstavigi lai noverset šo problemu no atkartosanas atkal.

Nobeigums

Lai gan tas var but loti kaitinošs pikselacija uz jusu televizora nav problema ko nevar atrisinat.

Jus varat izpetit un atrisinat lielako dalu tipiskas pikselacijas cēlonus ieverojot raksta 12 solus labošanas ieteikumus.

Nepiemirstiet vispirms parbaudit savus vadus un savienojumus tad ja nepieciešams turpiniet uz tehniškakiem risinajumiem.

Jūs noteikti atrisināsiet savas televizora problēmu un atgriezīsieties pie savām izraidēm ja ieverosiet šī raksta noradījumus.

Nepiemirstiet ja jums ir kadi jautajumi ludzu dalieties tiem komentaru sadaļa zemak.

Kas izraisa televizora saldēšanu un pikselaciju?

Kad televizora signāls tiek traucets vai kopumā ir vājš jūs varat gaidīt visparēju pikselaciju un saldēšanu notiekam.

Ka es varu atbrivoties no pikselacijas?

Cits veids ka labot pikselētus attelus ir masket deformacijas pievienojot mīkstu slani virsu tiem. Photoshop piedava sajaucanas opcijas kas var samazinat pikselaciju.

Ka labot pikselacijas efektu?

Vieniga pieeja ka efektivi noverset pikselaciju ir izmantot AI balstito depilatoriju. Tradicionālie attelu redaktori piemeram Photoshop tikai nedaudz izpludina malas radot miglaina attela iespaidoju.

Kas ir pikselacijas nozime?

Datorgrafika termins “pikselacija” attiecas uz miglainiem vai neskaidriem attela apgabaliem kas redzami ka vienkrasa kvadrata displeja elementi vai individualie pikseļi.

Kadi ir galvenie pikselacijas faktori?

Divi galvenie elementi kas ietekme 2D CAD attelu pikselaciju un deformaciju ir attela izmers un skalas. Attela izskersosana kas tiek merita pikseļos uz collu (PPI) vai punktos uz colla (dpi) ietekme cik asrs un detalizets ir attels.